Visie

Heideland streeft ernaar om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Dit bereiken we door te werken aan zelfvertrouwen en te geloven in de mogelijkheden. Kinderen worden zich bewust van hun beperkingen en leren er kansen in te zien. Daarnaast leren we de leerlingen de wereld rondom zich kennen. We bieden leerlingen vaardigheden om de zelfstandigheid te vergroten en om relaties met anderen aan te gaan. In onze school stellen we vier kernwaarden voorop om ons onderwijs vorm te geven.
bsbo1

We hechten ook veel belang aan respect. Respect tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, therapeuten en directie is nodig om de samenwerking te bevorderen. Iedereen draagt zorg voor elkaar en iedere stem wordt gehoord. Door MOS (Milieu op school) hebben we ook oog voor de dieren en de natuur. Daarnaast hebben we als school een maatschappelijke taak om inclusie te bevorderen. We laten de buitenwereld zien dat ook onze leerlingen deel kunnen nemen aan het dagelijks leven ondanks hun beperkingen. 

bsbo4

Daarnaast is leerplezier een belangrijke waarde van onze school. Leerlingen worden uitgedaagd om steeds een stap verder te zetten. Deze succeservaringen leiden tot leerplezier, ze stijgen boven zichzelf uit en verleggen grenzen. Hierdoor tonen leerlingen meer motivatie en vinden ze voldoening in het leren. Als school stellen wij leren in de context voorop. De kennis en vaardigheden worden toegepast in dagelijkse situaties. Het team daagt zichzelf uit door continue bijscholing. Dit zorgt ervoor dat er dagelijks leerplezier aanwezig is bij zowel leerlingen als het team. Het doel is om leerlingen te laten ontwikkelen vanuit eigen motivatie om dit door te trekken naar de bredere context.

bsbo5

DBijscholingen zorgen voor verhoogde professionalisering van ons team. De mensen die met de leerlingen aan de slag gaan, zijn toegewijd en bekwaam. Dit zorgt voor zelfvertrouwen, wat de expertise en dus ook de ontwikkeling ten goede komt. Ons team heeft ook vertrouwen in de leerlingen: in beperkingen worden mogelijkheden gezien. Deze kijk zorgt ervoor dat we verder durven gaan dan anderen. Daarnaast zorgt het team voor zelfvertrouwen bij de leerlingen. Ondanks de beperkingen, kunnen leerlingen vooropgestelde doelen bereiken. De bereikte doelen worden steeds benadrukt door positieve stimulansen. Door deze succeservaringen groeit het zelfvertrouwen bij de leerlingen en ons team.

bsbo3

Samenwerking is noodzakelijk binnen onze school. Het team bundelt de krachten en expertise, voor een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling van onze leerlingen. Het is de verantwoordelijkheid van ieder teamlid om de leerlingen te stimuleren. Het leren wordt opengetrokken en er wordt via een breed aanbod aan de doelstellingen gewerkt. Het is daarnaast nodig om samen te werken met externe partners. Zo bereiken we een stimulerende omgeving voor de leerling en het gezin. Ook de leerlingen leren om samen te werken tijdens diverse klasopdrachten en activiteiten. Zo leren ze ieder zijn sterktes kennen en zijn ze samen verantwoordelijk voor het eindresultaat.

BSBO Heideland

Westlaan 191
3550 Heusden-Zolder
011/42 66 64

Volg ons :

Scroll naar boven
Scroll to Top