Onze School

Doelgroep

In type basisaanbod wordt onderwijs gegeven aan kinderen met een licht mentale beperking of ontwikkelingsachterstand. De einddoelstelling van het type basisaanbod – onderwijs is de integratie van leerlingen in een normaal leef- en arbeidsmilieu. Om dit doel te bereiken stimuleren we de vorming van de totale persoonlijkheid. Hierbij is het belangrijk dat de leerlingen de elementaire schoolkennis en vaardigheden verwerven.

Matig mentale beperking:

Het hoofddoel is het optimaal leren functioneren in de maatschappij.
De kinderen leren functioneel lezen en rekenen.
Toekomst: beschermd leef- en werkmilieu.

Ernstig/diep mentale beperking:

Op school stimuleren we de basisfuncties en leren we hen elementaire vaardigheden.
Het hoofddoel is het bevorderen van de communicatie en zelfredzaamheid.
De nadruk ligt hier op het welbevinden.

Type 4 onderwijs wordt aangeboden aan kinderen met een fysieke beperking. Deze kinderen worden naargelang hun mentaal niveau ingedeeld in een leer-, socialisatie-, stimulatie- of autiklas.
Er wordt in alle opzichten rekening gehouden met de bijzondere noden van deze kinderen.

Werking

Kleuteronderwijs (type 2,4)

Socialisatieklas

De kleuters bieden we individuele activiteiten en groepsactiviteiten aan op hun eigen niveau. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie en zelfredzaamheid. We werken in thema’s naargelang seizoenen, feesten,…

Stimulatieklas

De kleuters in deze klassen hebben een meervoudige (fysiek + mentaal) of ernstig mentale beperking. Hier primeert naast de basale stimulatie ook de zorg. Daarom krijgen ze extra individuele ondersteuning van het paramedisch personeel. Communicatie, zelfredzaamheid, motoriek en zich goed voelen zijn hier de aandachtspunten.

Lager onderwijs (type basisaanbod, 2 en 4)

Socialisatieklas

In deze klassen komen de schoolse vaardigheden in mindere mate aan bod. Er wordt getracht om zoveel mogelijk functioneel te werken om de kinderen zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Dit omvat onder andere persoonlijke redzaamheid, huishoudelijke redzaamheid, maatschappelijke redzaamheid. Om zelfstandig te kunnen functioneren is het ook nodig om goed te kunnen communiceren. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan communicatie en taal.

Stimulatieklas

De kinderen in deze klassen hebben een meervoudige (fysiek + mentaal) of ernstig mentale handicap. Hier primeert naast de basale stimulatie ook de zorg. Daarom krijgen ze extra individuele ondersteuning van het paramedisch personeel. Communicatie, zelfredzaamheid, motoriek en zich goed voelen zijn hier de aandachtspunten.

Leerklas

In deze klassen wordt verder geoefend op de schoolse vaardigheden. Naargelang de mogelijkheden van de kinderen wordt er getracht hen op alle domeinen zo goed mogelijk te ondersteunen, rekening houdend met hun eigen tempo. Hiervoor gebruiken we aangepaste leermethoden. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling blijft hier belangrijk. De oudste leerlingen worden voorbereid op een overgang naar het secundair onderwijs.

Team

Beleid en ondersteuning

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Verhelle Fabienne

Directeur
https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Katrien Buekers

Orthopedagoog
https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Birte Ghysens

Orthopedagoog
https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Sofie Camp

Orthopedagoog

Onderwijzend personeel

Visjesklas

Kikkerklas

Klas hond

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Dorien Maris

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Eveline Kenens

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Marijke Maris

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Krista Huybrechts

Ondersteuning

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Laura Grimaldi

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

meester Rik Vaes

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Lisa De Raeve

Klas krokodil

Klas poes

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Julie Neven

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Katrien Joos

Klas olifant

Klas uil

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Annelies De Koninck

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Lisa De Raeve

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Evi Huybrighs

Tijdelijk / permanent onderwijs aan huis

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Karen Swerts

Klas vlinder

Klas muis

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Dorien de Raeve

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Martine Engelen

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Rita Jansen

Klas aap

Klas leeuw

Klas walvis

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Kristel Clerix

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Liesbeth Vanhamel

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

meester Jannes Lijnen

Klas giraf

Ondersteuning

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Annelies Theys

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Rita Jansen

Handvaardigheid

Lichamelijke opvoeding

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Rita Jansen

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Krista Huybrechts

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Zandra Schoofs

Levensbeschouwelijke vakken

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Meester Bart (godsdienst)

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

meester Ramazan (islam)

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Karen (zedenleer)

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Juf Margareta (protestantse godsdienst)

Paramedisch personeel

Kinesisten

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Katrien Bylois

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Annelien Remans

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Annemie De Bondt

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Ine Merken

Ergotherapeuten

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

meester Maarten Thonissen

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Ellen Steukers

Logopedisten

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Kathleen Christiaens

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Katrin Vanhellemont

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Yanouck Moons

Verpleegsters

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Leentje Coomans

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Wendy Borrenberghs

Verzorging

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Katleen Haesen

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Natalie Ortiz Santiago

Opvoeder / semi internaat

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Angelique Schiepers

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Colette Vanrusselt

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Katleen Haesen

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

juf Ellen Steukers

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Lisa De Raeve

Administratie

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Wendy Eben

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Ann Wijgaerts

Onderhoud

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Kris

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Cindy

Busbegeleiding

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Daisy

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Linda

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Rudy

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Cindy

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Gerry

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Zaki

https://bsboheideland.be/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Heideland_logo-1.png

Enza

BSBO Heideland

Westlaan 191
3550 Heusden-Zolder
011/42 66 64

Volg ons :

Scroll naar boven
Scroll to Top