Opbrengst Rode Neuzendag

Onze rode neuzen actie hebben we kunnen afsluiten met een resultaat van 2037,5 euro! We zijn hier erg trots op en willen ieder van jullie bedanken om van deze actie mee een succes te maken!

Met dit geld zal er gekozen worden om de snoezel ruimte in onze school te verfraaien en om onze speelplaats aan te pakken. Een project om onze kinderen meer ruimte te geven en in te zetten op hun mentale, sociale en fysieke weerbaarheid.

Verder hebben wij twee projecten ingediend:

  • Verdere aanpak speelplaats
  • Het inrichten van een snoezel badkamer

Dit mochten alle rode neuzen scholen doen. Van de grote pot die rode neuzen dag heeft opgebracht gaan gelden naar de goedgekeurde ingediende projecten.

We zijn hier nog wachtende op hopelijk goed nieuws…

Het rode neuzen team!


Geen reacties mogelijk.