Respect

We hechten ook veel belang aan respect. Respect tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, therapeuten en directie is nodig om de samenwerking te bevorderen. Iedereen draagt zorg voor elkaar en iedere stem wordt gehoord. Door MOS (Milieu op school) hebben we ook oog voor de dieren en de natuur. Daarnaast hebben we als school een maatschappelijke taak om inclusie te bevorderen. We laten de buitenwereld zien dat ook onze leerlingen deel kunnen nemen aan het dagelijks leven ondanks hun beperkingen.

Film respect