Visie

Heideland streeft ernaar om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Dit bereiken we door te werken aan zelfvertrouwen en te geloven in de mogelijkheden. Kinderen worden zich bewust van hun beperkingen en leren er kansen in te zien. Daarnaast leren we de leerlingen de wereld rondom zich kennen. We bieden leerlingen vaardigheden om de zelfstandigheid te vergroten en om relaties met anderen aan te gaan. In onze school stellen we vier kernwaarden voorop om ons onderwijs vorm te geven.