School

Onze school staat open voor jongens en meisjes van 2,5 jaar tot 15 jaar :

Wij bieden onderwijs aan :

In type basisaanbod wordt onderwijs gegeven aan kinderen met een licht mentale beperking of ontwikkelingsachterstand. De einddoelstelling van het type basisaanbod – onderwijs is de integratie van leerlingen in een normaal leef- en arbeidsmilieu. Om dit doel te bereiken stimuleren we de vorming van de totale persoonlijkheid. Hierbij is het belangrijk dat de leerlingen de elementaire schoolkennis en vaardigheden verwerven.

Matig mentale beperking:

Het hoofddoel is het optimaal leren functioneren in de maatschappij.
De kinderen leren functioneel lezen en rekenen.
Toekomst: beschermd leef- en werkmilieu.

Ernstig/diep mentale beperking:

Op school stimuleren we de basisfuncties en leren we hen elementaire vaardigheden.
Het hoofddoel is het bevorderen van de communicatie en zelfredzaamheid.
De nadruk ligt hier op het welbevinden.

Type 4 onderwijs wordt aangeboden aan kinderen met een fysieke beperking. Deze kinderen worden naargelang hun mentaal niveau ingedeeld in een leer-, socialisatie-, stimulatie- of autiklas.
Er wordt in alle opzichten rekening gehouden met de bijzondere noden van deze kinderen.
De kinderen met een visuele beperking worden naargelang hun mentaal niveau in een leer-, socialisatie-, stimulatie- of autiklas ingedeeld. Er wordt rekening gehouden met hun specifieke noden.
We vertrekken vanuit het autistisch denken van de leerling. Een persoon met ASS heeft kwalitatieve tekorten op drie domeinen: communicatie, verbeelding en sociale interactie. Dit zijn onze aandachtspunten binnen de autiwerking.