Klassen

De kinderen worden ingedeeld in kleine groepen, afhankelijk van hun algemeen ontwikkelingsniveau.

Kleuteronderwijs (Type 2, 4)

De kleuters bieden we individuele activiteiten en groepsactiviteiten aan op hun eigen niveau. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie en zelfredzaamheid. We werken in thema’s naargelang seizoenen, feesten,…

De kleuters in deze klassen hebben een meervoudige (fysiek + mentaal) of ernstig mentale beperking. Hier primeert naast de basale stimulatie ook de zorg. Daarom krijgen ze extra individuele ondersteuning van het paramedisch personeel. Communicatie, zelfredzaamheid, motoriek en zich goed voelen zijn hier de aandachtspunten.

Voor kleuters met de diagnose ASS, of uitgesproken kenmerken ervan, bieden wij een geïntegreerde autiwerking aan.
De kleuter kan vaardigheden verwerven op zijn tempo en aangepast aan zijn leerstijl.
De nadruk voor deze kleuters ligt op het verduidelijken van de omgeving en de activiteiten, zodat de kleuter zich kan ontplooien in een veilige omgeving, waarin hij zich comfortabel voelt en durft ontwikkelen.

mannetje_water

Lager onderwijs (Type basisaanbod, 2 en 4)

In deze klassen wordt verder geoefend op de schoolse vaardigheden. Naargelang de mogelijkheden van de kinderen wordt er getracht hen op alle domeinen zo goed mogelijk te ondersteunen, rekening houdend met hun eigen tempo. Hiervoor gebruiken we aangepaste leermethoden. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling blijft hier belangrijk. De oudste leerlingen worden voorbereid op een overgang naar het secundair onderwijs.
In deze klassen komen de schoolse vaardigheden in mindere mate aan bod. Er wordt getracht om zoveel mogelijk functioneel te werken om de kinderen zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Dit omvat onder andere persoonlijke redzaamheid, huishoudelijke redzaamheid, maatschappelijke redzaamheid. Om zelfstandig te kunnen functioneren is het ook nodig om goed te kunnen communiceren. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan communicatie en taal.

De kinderen in deze klassen hebben een meervoudige (fysiek + mentaal) of ernstig mentale handicap. Hier primeert naast de basale stimulatie ook de zorg. Daarom krijgen ze extra individuele ondersteuning van het paramedisch personeel. Communicatie, zelfredzaamheid, motoriek en zich goed voelen zijn hier de aandachtspunten.

Vanuit de kleuterklas sluiten deze leerlingen aan in ofwel een leerklas met een aangepaste autiwerking op maat van dit kind (= geïntegreerde werking) ofwel in een aparte autiklas. Nieuwe leerlingen worden uitgebreid geëvalueerd en geobserveerd om hun de meest geschikte leervorm aan te bieden.
Leerlingen met ASS die binnen een geïntegreerde werking terecht komen, kunnen op een aanvaardbare manier functioneren binnen een groep. De nadruk binnen die klas ligt op het leren. Toch zal er voor dit kind een aangepaste leervorm aangeboden worden en zal er tegemoet gekomen worden aan de nood aan verduidelijking van de omgeving en de activiteiten. Het kind wordt begeleid door een leerkracht en een paramedisch team, individueel of klassikaal.
Leerlingen binnen de aparte autiwerking volgen een volledig individueel traject binnen deze klas. Ze kunnen ontwikkelen op hun niveau en aan hun tempo.